Huisregels en boetebeleid

In een studentengebouw waar 122 bewoners dicht op elkaar wonen, is het uiteraard noodzakelijk dat iedereen in zijn gedrag rekening houdt met anderen. In dit kader zijn in het woonreglement regels opgenomen over wat we van elkaar mogen verwachten, en wat de gevolgen zijn als er iemand een van deze regels overtreedt. Hieronder zijn enkele onderwerpen uitgelicht, om er extra de aandacht op te vestigen.

Feesten en overlast
Natuurlijk zijn het studentengebouwen en zullen er met enige regelmaat feestjes bij mensen thuis worden gehouden. Houd er dan wel rekening mee dat je buren daar niet onverwachts mee worden geconfronteerd. Waarschuw de bewoners die direct naast, boven en beneden je wonen van tevoren zodat samen overlegd kan worden wat een acceptabel geluidsniveau is. In principe dient het geluid na 22 uur zacht gezet te worden. De bewoner die het feest geeft, is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar gasten. Deze dient dus als hoofdverantwoordelijke zorg te dragen voor een feest dat leuk blijft voor alle betrokkenen.

Boetebeleid
Met het boetebeleid wordt getracht de leefomgeving voor iedere bewoner zo aangenaam mogelijk te maken en te houden. Zo wordt voorkomen dat er overlast ontstaat. Overlast is datgene wat men logischer- en redelijkerwijs niet hoeft te verwachten. Als er schade ontstaat aan het woongebouw of eigendommen van bewoners, dan zal deze uiteraard volledig vergoed moeten worden door de bewoner die de schade heeft veroorzaakt. Daarnaast worden voor bepaalde misdragingen boetes opgelegd door de wooncommissie. Hieronder enkele voorbeelden:

Hieronder staat een aantal voorbeelden van vormen waarvoor boetes kunnen worden uitgedeeld door de wooncommissie (bedragen incl. administratiekosten).

Achterlaten van vuilnis buiten de eigen woning (bv. in de gang, entreehal of naast de containers): €15 boete
Geluidsoverlast: €27,50 boete (bij elke volgende overtreding komt er €5 bij)