Kascommissie

De kascommissie (KasCo) controleert minimaal eenmaal per jaar of de in- en uitgaven van beheer en wooncommissie kloppen. De leden van de KasCo zijn actieve bewoners die op de hoogte zijn van wat er speelt in de flat en zodoende een betere controle kunnen uitoefenen.In de kascommissie zit momenteel nog niemand.

Penningmeester:
Joyce van Versendaal